Ensiapukurssit

Räätälöidyt kurssit

Urheiluseurojen ensiapukurssi 2 tuntia

Tämä räätälöity kurssi on suunnattu urheiluseurojen toimitsijoille ja nuorten vanhemmille. Opi hyödyllistä faktaa ja tietoa tavallisimmista urheiluvammoista ja niiden ensihoidosta.

Sisältö:

• Miten ennaltaehkäisen urheiluvammoja ?
• Ravintotietoa: miten syön turnauspäivänä ?
• Tavallisimmat urheiluvammat: fakta ja hoitotoimenpiteet
• Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
• Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus

Kesto: 2 tuntia
Hinta: 300 euroa+alv/ryhmä. (iltaisin/viikonloppuisin 400 euroa+alv/ryhmä)
Lisäksi kouluttajan matkakulut veloitetaan verohallinnon matkustussääntöjen mukaisesti.

Ensiapukurssit

Hätäensiapukurssi 4 tuntia

Hätäensiapukurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistiedot- ja taidot jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla.

Sisältö:
• Toiminta tapahtumapaikalla / hätäensiapua vaativissa tilanteissa
• Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
• Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
• Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
• Verenvuodot, sokki sekä defibrillaattorin käyttökoulutus

Kesto: 4 tuntia
Hinta: 650 euroa+alv/ryhmä. (iltaisin/viikonloppuisin 750 euroa+alv/ryhmä). Lisäksi kouluttajan matkakulut veloitetaan verohallinnon matkustussääntöjen mukaisesti.

Hätäensiapukurssi 8 tuntia

Hätäensiapukurssin tarkoitus on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistiedot- ja taidot jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla.

Sisältö:
• Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
• Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
• Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä
• Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
• Erilaiset haavat, verenvuodot, sokki
• Palovammat
• Defibrillaattorin käyttökoulutus

Kesto: 8 tuntia
Hinta: 890 euroa+alv/ryhmä. (iltaisin/viikonloppuisin 990 euroa+alv/ryhmä) Lisäksi kouluttajan matkakulut veloitetaan verohallinnon matkustussääntöjen mukaisesti.

Ensiavun peruskurssi 16 tuntia

Ensiavun peruskurssi opettaa ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. Ensiapukurssi opettaa auttamaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

• Kurssitodistuksen voimassaolo 3 vuotta.

Sisältö:

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Erilaiset haavat
• Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset
• Defibrillaattorin käyttökoulutus

Kesto: 16 tuntia
Hinta: 1590 euroa+alv/ryhmä. (iltaisin/viikonloppuisin 1790 euroa+alv/ryhmä). Lisäksi kouluttajan matkakulut veloitetaan verohallinnon matkustussääntöjen mukaisesti.

Ensiavun jatkokurssi 16 tuntia

Ensiavun jatkokurssi syventää ja laajentaa niitä tietoja- ja taitoja, joita peruskurssilla opittiin. Uusina asioina kurssilla tulee mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa.

• Osallistuminen edellyttää voimassa olevan peruskurssin todistuksen
• Kurssi koostuu pääasiassa harjoituksista

Sisältö:
• Hätäensiavun kertaus: hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys, sokki
• Ensiavun taktiikka
• Sisäelinvammat
• Vammamekanismi
• Loukkaantuneen tutkiminen
• Rintakehän, vatsan ja lantion vammat
• Rankavammat (murtumat)
• Pään- ja kasvojen vammat
• Loukkaantuneen tarkkailu
• Ensiapuasennot
• Lämmön aiheuttamat sairastumiset
• Hypotermia ja paikalliset paleltumat
• Lapsen ja vauvan elvytys
• Defibrillaattorin käyttökoulutus

Kesto: 16 tuntia
Hinta: 1590 euroa+alv/ryhmä. (iltaisin/viikonloppuisin 1790 euroa+alv/ryhmä). Lisäksi kouluttajan matkakulut veloitetaan verohallinnon matkustussääntöjen mukaisesti.

Ensiavun kertauskurssi 4 tuntia

Kertauskurssilla:
• käydään läpi jo aiemmin opittuja asioita.
• päivitetään tiedot vastaamaan uusimpia suosituksia.
• saat kertausmerkinnän ja 3 vuotta lisää voimassaoloaikaa aiempaan peruskurssi todistukseen.

Sisältö:

• Toiminta tapahtumapaikalla / hätäensiapua vaativissa tilanteissa
• Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
• Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
• Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
• Verenvuodot, sokki sekä defibrillaattorin käyttökoulutus

Kesto: 4 tuntia
Hinta: 650 euroa+alv/ryhmä. (iltaisin/viikonloppuisin 750 euroa+alv/ryhmä). Lisäksi kouluttajan matkakulut veloitetaan verohallinnon matkustussääntöjen mukaisesti.

Ensiavun kertauskurssi 8 tuntia

Kertauskurssilla:
• käydään läpi jo aiemmin opittuja asioita.
• päivitetään tiedot vastaamaan uusimpia suosituksia.
• saat kertausmerkinnän ja 3 vuotta lisää voimassaoloaikaa aiempaan peruskurssi todistukseen.

Sisältö:

• Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: Tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
• Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
• Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä
• Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
• Erilaiset haavat, verenvuodot, sokki
• Palovammat
• Defibrillaattorin käyttökoulutus

Kesto: 8 tuntia
Hinta: 890 euroa+alv/ryhmä. (iltaisin/viikonloppuisin 990 euroa+alv/ryhmä) Lisäksi kouluttajan matkakulut veloitetaan verohallinnon matkustussääntöjen mukaisesti.

Lasten tapaturmat 4 tuntia

Lasten ensiapukurssi 4 tuntia sopii erittäin hyvin etenkin opettajille, päiväkodissa työskenteleville, pienten lasten vanhemmille ja lasten hoitajille:
• joilla ei ole aikaisempaa kokemusta hätäensiavun annosta lapsille tai henkilöille
• joilla on tarvetta päivittää tai kerrata aikaisemmin opittuja ensiaputaitoja.

Ensiapukurssit ovat tärkeitä kaikille, mutta etenkin lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Kurssi sisältää luentoja ja harjoituksia.

Sisältö:
• Lapsen elvyttäminen
• Vierasesineet hengitysteissä
• Erilaisten haavojen hoito
• Nyrjähtänyt nilkka ja luunmurtumat
• Aivotärähdys, nenäverenvuoto, hammas- ja silmävammat
• Äkillinen vatsakipu

Kesto: 4 tuntia
Hinta: 650 euroa+alv/ryhmä. (iltaisin/viikonloppuisin 750 euroa+alv/ryhmä). Lisäksi kouluttajan matkakulut veloitetaan verohallinnon matkustussääntöjen mukaisesti.

Defibrillaattorin käyttökoulutus 4 tuntia

Defibrillaattorin käyttökoulutuksessa:
• opit käyttämään maallikoille suunnattua, neuvovaa defibrillaattoria.
• opit tunnistamaan elvytystarpeen, tekemään hätäilmoituksen, kertaat painelu-puhalluselvytyksen
• opit käyttämään maallikkodefibrillaattoria osana painelu-puhalluselvytystä.

Koulutus sopii erittäin hyvin henkilöille:
• joilla ei ole aikaisempaa kokemusta defibrillaattorista
• joilla on tarve päivittää tai kerrata aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja.

Sisältö:
• Elvytystarpeen tunnistaminen
• Hätäilmoituksen tekeminen
• defibrillaattorin käyttö yhdistettynä painelu-puhalluselvytykseen
• Defibrillaattorin toimintaperiaatteet

Kesto: 4 tuntia
Hinta: 650 euroa+alv/ryhmä. (iltaisin/viikonloppuisin 750 euroa+alv/ryhmä). Lisäksi kouluttajan matkakulut veloitetaan verohallinnon matkustussääntöjen mukaisesti.