Kela-korvaus

KELA-korvaus ensiapukoulutuksesta ja -välineistä?

Tiesitkö, että sinä voit olla oikeutettu KELA -korvaukseen ensiapukoulutuksen ja -tarvikkeiden kuluista? Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

KELA-korvaus voi enimmillään olla jopa 60 % kustannuksista!

  • Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
  • Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan
  • Ensiapukouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK)
  • Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELAN tekemän päätöksen mukaan.
  • Työnantajat hakevat korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä
  • Yrittäjät hakevat korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta

KB Ensiapukoulutuksen järjestämät kurssit täyttävät KELAn vaatimukset.

Tutustu tarkemmin KELAn ohjeistukseen.